Lähihoitaja

Etsimme tehtävään lähihoitajia, alan opiskelijoita tai hoiva-avustajia eri vanhuspalvelujen yksiköihin epidemian ajaksi turvaamaan yksiköiden toimintaa.
Sijaisuus voi olla koko määräajaksi tai lyhyemmäksi ajaksi sopimuksen mukaan

Lähihoitajan vanhusten asumispalveluiden yksiköissä. Yksiköissä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksiköiden toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.
Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus. Myös alan opiskelijat sekä hoiva-avustajat huomioidaan valintoja tehdessä.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luemme asukaslähtöisen työotteen sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Tutustu työnantajaan

Yhteyshenkilö
Nina Ailio p. 040 610 6946 nina.ailio@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vuokkokoti
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.