Lähihoitaja vanhuspalvelut, 5.8.2019-31.5.2020 - Lapinlahden kunta

Lähihoitaja vanhuspalvelut, 5.8.2019-31.5.2020

Lähihoitajan työ on kolmivuorotyötä, voidaan huomioida myös pääsääntöisesti yötyötä hakevat.

Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia asukkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kuntouttavalla työotteella. Hän toteuttaa yksikön laadukasta, kodinomaista ja taloudellista toimintaa lait, asetukset, resurssit sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, omavalvontasuunnitelma ja kuntastrategia huomioiden.
Tavoitteena asukkaan hyvän elämän ylläpitäminen ja edistäminen.
Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen lähihoitajan tutkintoa.
Odotamme valitulta hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja valmiutta työn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Aiempi kokemus moniammatillisesta muistisairaan hoidosta luetaan eduksi

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävä edellyttää tartuntalain (1227/2015) 48§:n mukaista rokotussuojaa, sekä todistusta huumausainetestistä. Hakijalla oltava ajantasaiset lääkehoidon luvat tai suoritettuna 30 päivän sisällä valinnasta.

Vastaava sairaanhoitaja Heidi Bollström-Kärkkäinen
p. 0404883511
heidi.bollstrom-karkkainen@lapinlahti.fi
Kotihoidon esimies /vs.vanhustyönjohtaja Tuija Kelahaara
p. 0404883531
tuija.kelahaara@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunta, Terveysosasto, Vanhuspalvelut
Osoite: Kansantie 10, 73100 Lapinlahti

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä, noin 9800 asukkaan kulttuuri-ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta on hyvien liikuntayhteyksien, viitostien ja Savonradan varrella Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko kunnan. Lapinlahti on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan