Skip to main content
test

Haettavana on viisi LÄHIHOITAJAN vakinaista tehtävää Rajakylän hoivassa. Kaksi tehtävää sijoittuu työn alkaessa Sannin palvelukotiin ja kolme tehtävää Siirin palvelukotiin.

Lähihoitajana tehtävänkuvaasi sisältyy vastuullista ja monipuolista hoivatyötä. Tehtävänäsi on huolehtia asiakkaiden perushoidosta kokonaisvaltaisesti hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Tuet asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella sekä toimit innovatiivisesti ja aktivoiden palvelukotimme asukkaita. Työhön sisältyy lääkehoidon toteuttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti ja asiakkaan voinnin seuranta sekä kirjaaminen. Hoitotyössä ja omaisyhteistyössä hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä. Hoitotyössä korostuu kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen. Lähihoitajana toimit moniammatillisen tiimin jäsenenä. Työ on kolmivuorotyötä.

Sannin ja Siirin palvelukodit ovat tarjoavat tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä, kognitionaalista ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten ja/tai kotihoidonkaan turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse ympärivuorokautista laitoshoitoa. Sannin ja Siirin palvelukodeissa toiminta-ajatuksena on hoitaa asiakasta hänen voimavarojaan ja yksilöllisyyttään kunnioittaen sekä kuntoutumista tukien. Tavoitteena on turvata iäkkään henkilön asumisen pysyvyys samassa palveluasumisen yksikössä elämänsä loppuun asti.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3 pykälän 1 mom.) mukainen nimikesuojatun tai laillistetun ammattihenkilön pätevyys. Eduksi luetaan kinestetiikka ja RAI-osaaminen.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8876/2022. Hakemukset on toimitettava 12.8.2022 klo 15.00 mennessä. Lähihoitajien haastattelut pidetään 23.8.2022 klo 9:00 -16:00 välisenä aikana

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/rajakylan-hoiva

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat Sannin palvelukodin palveluesimies Paula Tuomivaara, p. 050 347 3837, Siirin palvelukodin palveluesimies Elisa Veteläinen, p. 044 703 5149 sekä palvelupäällikkö Maiju Tuisku, p. 044 703 5801.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten hyvinvointi, Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, Palvelukotiasuminen, Siirin palvelukoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu

Rekommenderade jobb