Lähihoitajan tehtävä hoiva-asumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on lyhytaikaista hoitoa. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen parantaminen jakson aikana. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asiakkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asiakkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Vuokkokodin yksikkö sijaitsee osoitteessa Murkionkatu 10, 20740 Turku.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan voimassa oleva LOve-lääkelupa, RAI-osaaminen, hyvät vuorovaikutustaidot, kuntouttava työote.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Riitta Karjalainen
puh. 044 907 4885
e-mail:riitta.karjalainen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 4, Vuokkokoti, Vuokkokoti 1
Osoite: Murkionkatu 10, 20740 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Suggested jobs