Haetaan Lähihoitajan sijaista vuorotteluvapaan ajalle kotihoidon resurssipooliin Lappeenrannan alueelle.

Kotihoidon resurssipoolissa työskentely tapahtuu eri kotihoitoalueilla. Kotihoidon resurssipoolissa on mahdollisuus työskennellä myös yöpartio- ja turva-auttajatiimeissä.
Sijaisuus alkaa 1.4.2021 ja kestää siitä eteenpäin 180 kalenteripäivää 27.9.2021 asti. Sijaisuudessa noudatetaan koeaikaa, joka on 3 kk.

Sijaisuuden aloitusyksikkö on kotihoidon resurssipooli, mutta tehtävässä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Kelpoisuutena tehtävään on nimikesuojattu perus- tai lähihoitajan tutkinto.

Edellytämme sitoutumista asiakaslähtöiseen ja kuntoutumista edistävään toimintaan sekä halua kehittää kotihoitotyötä muuttuvassa ja teknologiaa hyödyntävässä toimintaympäristössä. Työssä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon hoitotyössä sekä kykyä toimia monialaisen työryhmän jäsenenä. Työ on jaksotyötä kahdessa vuorossa.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi sovellut, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
- olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- olet alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- olet vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Ajokortti on välttämätön ja auton käyttömahdollisuus suotavaa. Tehtävät edellyttävät voimassa olevaa lääkelupaa, jonka suorittaminen mahdollistetaan työsuhteen alussa.

Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin asiakastyöhön tai asiakastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Toimintayksikön esimies Katja Joronen, katja.s.joronen@eksote.fi, p. 040 522 9362

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Terveys- ja vanhustenpalvelut, Hoiva, Kotihoito resurssipooli
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Rökfri arbetsplats