Lähihoitajaksi Iisalmeen

Ansök senast  1.8.2024 12:00

Hei lähihoitaja, tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme Palvelukeskus Kirkonsalmelle Iisalmeen.

Etsimme lähihoitajaa sijaisuuteen ajalle 19.8.2024-12.1.2025.

Keitä me olemme?
Palvelukeskus Kirkonsalmi on Iisalmessa sijaitseva Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluyksikkö. Palvelukeskus tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaishoitoa ikäihmisille. Yksikössä on viisi osastoa, joista kaksi on profiloitunut muistisairauksia sairastavien ikäihmisten hoitoon.

Millaiseen työhön etsimme tekijää?
Tehtäviisi kuuluu asiakkaiden kokonaisvaltainen hoito ja hoiva. Pyrimme mahdollistamaan asiakkaillemme mahdollisimman aktiivisen arjen. Tätä vahvistamme esimerkiksi omahoitajuudella sekä erilaisilla viriketuokioilla, jotka ovat jokaisen työntekijän vastuulla. Työ on kolmivuorotyötä. Jokaiselle työntekijälle on nimetty oma tiimi ja vastuualueet. Tarpeen mukaan työskentely yksikön eri osastoilla on mahdollista.

Mitä tarjoamme sinulle?
Monipuolisen ja merkityksellisen työtehtävän. Kehitämme toimintaamme sekä osaamistamme jatkuvasti ja hyvinvointialueella olemme aina valmiita tukemaan, mikäli haluat kehittyä ja edetä työssäsi. Luomme yhdessä motivoituneen ja osaavan työyhteisön, jossa arvostus, ilo ja urakehitys ovat keskiössä. Tarjoamme työntekijöillemme Epassi edun, tyhy-toimintaa ja työterveyshuollon, henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Palkkaus toteutuu SOTE-sopimuksen mukaan 2 556,75 €/kk.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto (sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annettu laki 272/05 8§) sekä rekisteröityminen Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattireksisteriin
Eduksi katsotaan kokemus ikäihmisten hoidosta ja hoivasta.

Mitä odotamme sinulta?
Osoitat vahvaa ammattitaitoa tukemalla asiakkaitamme merkityksellisen ja turvallisen arjen ylläpitämisessä. Innostunut ja positiivinen asenteesi heijastuu erityisesti ikäihmisten hoivaan ja huolenpitoon, samalla kun olet motivoitunut kehittämään toimintaamme entistäkin paremmaksi. Arvostamme kykyäsi rakentavaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, ja korostamme itsenäisen työotteesi merkitystä.

Muut huomioitavat asiat:
-Tehtävään valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote ja todistus huumausainetestistä.
-Noudatamme Pohjois-Savon hyvinvointialueella tartuntatautilain 48 § säännöksiä ja suositamme kaikille
asiakastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.
-Tehtävää täytettäessä noudatetaan koeaikaa.

Sinulle on paikka sydämessä.
-Tule mukaan tekemään työtä Pohjois-Savon parhaaksi-


Läs mer

https://pshyvinvointialue.fi/avoimet-tyopaikat

Kontaktuppgifter

Esihenkilö Leena Kärkkäinen p. 040 8302652 tai Anne Korhonen p. 040 8302603

Palveluesihenkilö Jaana Haapalainen p. 040 1617266

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Pohjois-Savon hyvinvointialue tarjoaa pelastustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon jokaiselle asukkaalle. Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa ja vastaa noin miljoonan suomalaisen vaativasta erikoissairaanhoidosta Itäisellä yhteistyöalueella. Meitä on jo lähes 13 000 hyvinvointialueen ammattilaista, tule mukaan rakentamaan huomisen hyvinvointia Pohjois-Savoon! Läs om arbetsgivare