Lähihoitajan sijaisuus

Oulunkaaren kuntayhtymä, Utajärven vanhuspalvelut hakee lähihoitajia 1-6kk mittaisiin sijaisuuksiin kotihoitoon. Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Kotihoidon asiakkaat ovat usein ikääntyneitä monisairaita ihmisiä. Kotihoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti toteutettavaa säännöllistä tai tilapäistä hoitoa asiakkaan kotona. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista.

Arvostamme kokemusta vanhustyöstä. Työ mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn, tarjoten tuekseen moniammatillisen työyhteisön. Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä mobiilikotihoito. Tehtävä edellyttää liikkumista kotihoitoalueella ja tämän vuoksi hakijalta edellytetään B-ajokorttia. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi, kilometrikorvaus on käytössä. Voimassa oleva lääkehoitolupa katsotaan eduksi, lääkehoitoluvan voi suorittaa myös perehdytysaikana työpaikalla.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat huomioidaan hakutilanteessa.

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille elinkeinopalveluja sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja. Kuntalaisia alueellamme on vajaa 28 000, ja työntekijöitä meillä on noin 1200.

Tärkeimmät arvomme ovat yhdessä tekeminen, vastuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme laaja-alaiseen hyvinvointiin, alueelliseen vaikuttavuuteen sekä asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuuteen. Työssämme korostuvat hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen sekä asiakaslähtöiset lähipalvelut ja sähköisten palvelujen kehittäminen.

Lisätietoja

https://www.oulunkaari.com/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja vs palveluesimies Hannakaisa Leinonen 040 4827511 tai sähköpostilla hannakaisa.leinonen@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulunkaaren vanhuspalvelut, Utajärven vanhuspalvelut, Utajärven kotihoito
Osoite: Ahmatie 11, 91600 Utajärvi

Oulunkaari on savuton työyhteisö.