Lähihoitajan sijaisuus Vanhainkoti Kullaankodossa

Lähihoitajan sijaisuus Vanhainkoti Kullaankodossa ajalle 1.6-16.8.2020.
Työ on kokoaikaista kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto, lisäksi edellytetään Valviran rekisterissä olemista.

Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus ikääntyneiden hoitotyöstä. Arvostamme myös tiimityössä tarvittavia hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työskentelyotetta ja joustavuutta.

Täytä sähköinen hakemus huolellisesti, siitä muodostuu CV.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47, (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa, ota mukaasi alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 ja p. 044 701 9989.

Tutustu työnantajaan

Vanhuspalveluiden esimies Marianne Rajala p. 044 701 8880

Porin kaupunki, Perusturva, Vanhuspalvelut, Vanhainkoti Kullaankoto
Osoite: Koskitie 15, 29340 Kullaa

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Porin kaupunki on savuton työpaikka.