Skip to main content
test
Lähihoitajan toimi, Kotihoito/yöpartio Lestijokilaakso - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on haettavana 6.2.2023 klo 12.00 mennessäLÄHIHOITAJAN TOIMI

Kotihoito /yöpartioTule mukaan kehittämään uutta toimintaa Lestijokilaakson alueella! Haettavan toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Lestijokilaakson kotihoidossa yöpartiotoiminnassa. Koska kyseessä on uuden toiminnan pilotointi, on mahdollista, että toimintaan, työaikaan ja työssäkäyntialueeseen voi tulla muutoksia. Toimessa työskennellään kolmivuorotyössä, painottuen yövuoroon. Haastatteluja toimeen voidaan tehdä jo hakuaikana.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Kokemus ikääntyneiden hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa. Lisäksi arvostamme aiempaa alueen työkokemusta. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon. Työ on pääsääntöisesti yötyötä. Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassaolevaa ajokorttia ja ajo-oikeutta. Yöpartiotoiminnassa on käytettävissä työnantajan auto. Palkkaus määräytyy voimassa olevan sote-sopimuksen sekä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avoimia toimia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antavat Lestijokilaakson kotihoidon palveluesimies Kaisa Pollari p. 040 8042440 ja palvelualuejohtaja Sari Kallinen p. 040 8065749

Kannuksessa 16.01.2023

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb