Kotihoidon lähihoitaja työskentelee hoito- ja hoivatyössä sekä muissa asiakkaan selviytymistä tukevissa huolenpitotehtävissä ensisijaisesti vanhusten ja pitkäaikaissairaiden parissa heidän kotonaan. Kuntoutumisen tukeminen on tärkeä osa hoitajan työtä kotihoidossa. Lähihoitaja toimii tiimeissä kotihoidon sisällä sekä moniammatillisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintayksiköiden kanssa. Lähihoitaja vastaa omahoitajana asiakkaidensa hoitosuunnitelmista sekä osallistuu hoidon arviointiin ja suunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, lähihoitaja.
Kotihoidon työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Toimien tämän hetkinen sijoituspaikka on Kurun tai keskustan alueella.

Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmassa haussa mukana olleet hakijat huomioidaan hakemusten käsittelyssä. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista Terveystalon työterveyden antama todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Työaikana on jaksotyöaika, kaksivuorotyö. Palkka on 2201,54 euroa/kk.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Kotihoidon esimiehet Anne Helenius p. 050 534 2825 ja Terhi Heiskanen p. 050 534 2846. Tiedustelut myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: PL 22, 33471 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.