Lähihoitajat (2), Leivontien ja Penttiläntien pk

HAETAAN LÄHIHOITAJIA LEIVONTIEN (1) JA PENTTILÄNTIEN (1) PALVELUKOTEIHIN JOUTSENOON

vakinaisiin tehtäviin 8.3.2021alkaen.

Lähihoitajan työ palvelukodeissa on asukkaan kuntouttavaa hoitotyötä asukaslähtöisesti sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työ sisältää mm. asukkaiden ravitsemuksesta, lääkityksestä ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, vastuuhoitajana toimimista sekä aktiivisen arjen/toimintatuokioiden järjestämistä. Eksoten asumispalveluissa käytetään mm. LifeCare-asiakastietojärjestelmää sekä RAI-arviointiohjelmaa.

Tehtävistä toinen sijoittuu tehostetun palveluasumisen puolelle Leivontien palvelukodissa ja toinen palveluasumisen puolelle Penttiläntiellä. Näin ollen Leivontien tehtävä on kolmivuorotyötä ja Penttiläntien yksikössä kahdessa vuorossa tehtävää. Molemmissa työaikamuotona on jaksotyöaika.

Tehtävien aloitusyksiköt ovat Leivontien ja Penttiläntien palvelukodit, mutta tehtävissä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Kelpoisuutena on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä annetun lain mukainen pätevyys, nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kokemus vanhusten parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Työ on moniammatillista tiimityötä ja se perustuu asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Toivomme hakijalta reipasta työotetta ja positiivista näkemystä vanhusten parissa työskentelystä.
Eksoten asumispalveluissa lähihoitajalta edellytetään lääkelupaa. Lääkeluvan suorittaminen mahdollistetaan yksiköissä tarpeen mukaan.

Tehtäviin valittujen on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan. Tehtävissä on 6 kk koeaika.

Tehtävissä edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin asukastyöhön tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Toimintayksikön esimies Jaana Ahl p. 040 355 8442 tai jaana.ahl@eksote.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Hoiva- ja palveluasuminen
Osoite: Leivontie 4, 54100 Joutseno

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Rökfri arbetsplats