test
Lähihoitajat, kotihoito Mäntsälä - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Hei, LÄHIHOITAJA!

Haluamme sinut joukkoomme turvaamaan laadukasta hoitotyötä!

Työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Mäntsälän kotihoidossa haluamme, että ikääntyvät asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja aitoa kohtaamista vuoden jokaisena päivänä. Kotihoito jakautuu viiteen alueelliseen tiimiin. Työskentelemme yhteisöohjautuvasti yhdessä tiimin kanssa. Tiimeissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toimimme itse- ja yhteisöohjautuen, valmentavan esimiehen tuella.

Lähihoitaja toimii vastuuhoitajana huolehtien kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa hyvästä arjesta ja kotona selviytymisestä. Lähihoitaja arvioi asiakkaidensa hoitoa sekä huolehtii tukipalvelujen järjestämisestä. Tukena lähihoitajalla on tiimi ja kotihoidon lääkärit. Työskentelytapa on asiakkaan voimavaroja tukevaa, kuntoutumista edistävää ja tavoitteellista. Käytössämme on Pegasos Mukana- toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla käyntien tilastointi sekä päivittäinen kirjaaminen tehdään asiakkaan luona matkapuhelimella. Työ on kaksivuorotyötä aamu- sekä iltavuoroissa, myös viikonloppuisin. Suunnittelemme työvuorot asiakaslähtöisesti ja joustavasti yhdessä tiimin kanssa.

Tehtävään edellytämme lähihoitajan tutkintoa sekä ammattinimikkeen laillistamista. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös alan opiskelijat. Arvostamme itse- ja yhteisöohjautuvuutta, päätöksentekokykyä ja kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Odotamme, että asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia. Lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan, ammattitaidon hyödyntämisen ja kehittämisen sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotihoitotyötä. Panostamme hyvään työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme, joten olemme koko tiiminä tukena moniammatillisesti.

Palvelussuhteen tietoja:

  • vakituinen tehtävä alkaen sopimuksen mukaan, mahdollistamme myös määräaikaisuudet
  • palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan sote-sopimuksen mukaan
  • Lääkeluvallisen lähihoitajan palkka on TVA-tason 2 palkka, 2312,37e. Lähihoitajan on myös mahdollista tietyin ehdoin nousta TVA-tasolle 3, jolloin palkka on 2509,38e.
  • koeaika on kuusi kuukautta tai korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta
  • Edellytämme tartuntalain 48§ mukaista rokotesuojaa
Lisätiedot antaa kotihoidon esihenkilö Pia Mehtonen, puh. 050 497 1700, pia.mehtonen@keusote.fi

Hakuaika päättyy 16.12.2021 klo 14.00

  • Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb