Tarvitsemme työpanostasi lähihoitaja ja hoitoalan opiskelija!

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä hakee kesäajalle erimittaisiin sijaisuuksiin lähihoitajia. Kesäajan sijaisuudet sijoittuvat palvelusuhteen alkaessa palvelukeskuksiin ja kotihoitoon Hoidon ja hoivan tulosalueelle Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Edellytämme sijaisiltamme Tartuntatautilain 48 §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asukkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan.

Palvelukeskuksemme tarjoavat kodinomaista ja kuntouttavaa hoivaa ikäihmisille. Toiminnassamme korostuvat aito välittäminen, luottamuksellisuus ja arjen aktiivisuus kuntouttavalla työotteella. Hoitajana tuet asukkaidemme arjessa selviytymistä yksilöllisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Kotihoidossa tuemme asiakkaittemme kotona selviytymistä ja arjen sujumista. Toiminnassamme korostuvat aito välittäminen, luottamuksellisuus ja asiakkaiden ohjaaminen kuntouttavalla työotteella. Omahoitajana tuet asiakkaasi kotona selviytymistä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Arvostamme aitoa kiinnostusta ikäihmisten hoivaan sekä kokemusta työskentelystä heidän kanssaan. RAI -järjestelmän ja kinestetiikan osaaminen katsotaan eduksi. Hoitajana kohtelet asukkaita, työkavereita ja omaisia lämpimästi heitä kunnioittaen. Olet hyvä tiimipeluri, mutta kykenet tarvittaessa myös itsenäisiin päätöksiin.

Valmistauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sijaisuuksissa noudatamme KVTES:n mukaista koeaikaa, joka on vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kestosta.

Huomioimme sijaisuuksien täyttämisessä myös alan opiskelijat, joilla on riittävä määrä opintoja suoritettuna.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja kaikista sijaisuuksista antaa rekrytointikoordinaattori Katja Haukipuro p. 040 135 8508. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi
Voit kysyä sijaisuuksista tarkemmin myös palvelukeskusten ja kotihoidon esimiehiltä. Heidän sähköpostiosoitteensa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Suggested jobs