Lähihoitajia Karhuvuorikotiin

Haemme kuutta vakituista lähihoitajaa ikääntyneiden tehostetun asumispalvelun lyhytaikaishoidon tiimiimme.

Tarjoamme mielenkiintoista ja vaihtelevaa työtä moniammatillisessa tiimissä. Jos sinulla on hyvä organisointikyky ja pidät vaihtelevasta, ajoittain hektisestäkin työstä ikäihmisten parissa, olet mahdollisesti etsimämme lähihoitaja!

Karhuvuorikoti 4 lyhytaikaishoidon yksikön toiminta laajenee kerroksiin 2 ja 3. Lyhytaikaishoidon yksiköissä tulee olemaan yhteensä 3x16 paikkaa pääsääntöisesti ikääntyneiden asiakkaiden toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen arviointiin. Asiakkaat tulevat arviointijaksolle pääsääntöisesti sairaaloista tai Hoikusta. Lyhytaikaishoidon arviointiasiakkaiden lisäksi yksikössä hoidetaan tarvittaessa myös ns. kriisipaikan tarvitsevia esim. omaishoitajan jouduttua sairaalahoitoon.

Asiakkaiden hoidon tarve vaihtelee, joten työskentelyssä tarvitaan monipuolista osaamista ja yhteistyötaitoja. Asiakasvaihtuvuutta on paljon ja asiakkaiden hoito-/ arviointiajan pituus vaihtelee muutamasta päivästä viikkoihin riippuen asiakkaan kokonaistilanteesta.
Karhuvuorikoti lyhytaikaishoidon yksikön henkilöstöön kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja. Lääkäri on konsultoitavissa puhelimitse. Asiakasarviointia tehdään moniammatillisessa tiimissä. Yhteistyö mm. asiakasohjaajien ja kotihoidon kanssa on tiivistä.

Lähihoitajan tehtävässä huolehdit asiakkaiden hoitotyöstä, psykososiaalisesta tukemisesta, sekä omatoimisuuden ja osallisuuden vahvistamisesta kuntouttavaa työotetta käyttäen. Tehtävään kuuluu asiakkaan hoidon tarpeen arviointia, hoidon suunnittelua, koordinointia ja jatkohoidon järjestämisestä (sidosryhmäyhteistyö). Osallistut asiakkaiden perushoitoon ja arkipäivän toimiin. Toimit lähihoitajan tehtävässä tarvittaessa myös muissa Karhuvuorikodin yksiköissä.

Tehtävääsi sisältyy myös oman ammattialueen vastuu- ja ohjaustehtävät, sekä uuden tiedon ja hoitokäytäntöjen soveltaminen hoitotyössä. Osallistut työyhteisön ja hoitotyön kehittämiseen.

Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on lähihoitajan tutkinto, sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) 7§:n mukainen nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus.
Tehtävässä vaaditaan lääkehoidon osaamista, lääkehoidon hyväksytyt tentit ja hyväksytty suoritus 5v välein.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Anu Suni: anu.suni@kymsote.fi, 0447026833
Irene Merisalo: irene.merisalo@kymsote.fi, 0400925213

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä
Osoite: 48350 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.

Suggested jobs