Lähihoitajia kaupunginsairaalaan

Jyväskylän kaupunki hakee kaupunginsairaalaan

LÄHIHOITAJIA

vakinaisiin työsuhteisiin 1.11.2020 alkaen.

Kaupunginsairaalassa hoidetaan akuuttihoitoa ja kuntoutusta vaativia potilaita. Valtaosa potilaista tulee hoitoon kaupunginsairaalaan Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä. Lähihoitajan työ on monipuolista ja haasteellista kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinto. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä tehtävän kannalta riittävää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Arvostamme potilaslähtöisyyttä sekä kehittämismyönteistä työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Lisäksi tehtävässä edellytetään ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOP/LOVE) tai sen hyväksyttyä suorittamista välittömästi työsuhteen alussa.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

osastonhoitaja Auli Nivala (Kyllö os.6) puh. 014 266 2442, Katariina Alaluusua (varahenkilöstö) puh. 014 266 9146 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats