test
Lähihoitajia kaupunginsairaalan, kevät-kesä 2022 - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän Kaupunginsairaalan akuuttihoidon osastot toimivat Kyllössä ja sairaala Novassa jonka toiminta käynnistyi tammikuussa 2021. Sairaala Novan osastot toimivat samassa rakennuksessa erikoissairaanhoidon kanssa uusissa ja moderneissa tiloissa. Sairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista, akuutti hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla hoidetaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta.

Haemme eripituisiin sijaisuuksiin kevääksi ja kesäksi

LÄHIHOITAJIA

Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin. Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti ja kunnioitamme potilaan itsemääräämisoikeutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa. Työ on 3-vuorotyötä.

Lähihoitajan tehtäviä hakevilta odotamme lähihoitajan tutkintoa tai vastaava aiempaa tutkintoa. Voit olla myös alan loppuvaiheen opiskelija.

Lisätietoja-kohtaan voit laittaa muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi haetko yhtäjaksoista pidempää sijaisuutta vai haetko keikkatyötä.

Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja kevätajan sijaisuuksiin pääsee siirtymään joustavasti. Myös kesän osalta hakijan kanssa sovitaan kirjallisen työsopimuksen kirjoituspäivä suullisen sopimisen yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan koeaikaa.

Jos sinulla ei ole LOVE-lääkeosaamisen tenttejä suoritettuna tai voimassa, pääset suorittamaan tentit ennen sijaisuuden alkua. Edellytämme sijaisuuksissa myös tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitajat:
Kyllö osasto 1: Saija Meriläinen p. 040 5078014, Kyllö osasto 3: Hannu Rossi p. 040 7723425, Kyllö osasto 4: Tuula Männistö p. 040 5078241, Nova osasto 5: Joanna Höök p. 050 5660506, Nova osasto 6: Johanna Leino p. 050 3132486, Kyllö osasto 7: Elina Vaskelainen p. 040 5077476, Kyllö osasto 8: Auli Nivala p. 040 5852932, Varahenkilöstö: Katariina Alaluusua 050 5339236.
Sähköpostit kaikille: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki, Perusturva, Kaupunginsairaala

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb