Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia Grannas Nauvo

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, GRANNAS NAUVO 3-VUOROTYÖ JA NAUVON KOTIHOIDON 2 VUOROTYÖ
Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Ikä vanhustenhuollon toimintaohjeiden mukaisesti vähintään 16-17 vuotta. Muut sijaiset vähintään 18 vuotta. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito.
Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

https://www.pargas.fi/fi/web/pargas/grannas-fi

Tutustu työnantajaan

Yhteyshenkilö: vanhustyön ohjaajan Marjut Hacklin, puh. 040 488 5589 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 337751. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2021. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhustenhuolto, Grannas
Osoite: Kellotapulikuja 2, 21660 Nauvo

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000). Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000. Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Suggested jobs