Lähityöntekijä, lapsiperheiden palvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.

Haemme kahta (2) LÄHITYÖNTEKIJÄÄ lapsiperheiden arjen tuen palveluihin määräaikaisuuksiin ajalle 1.1.-31.12.2021.

Toimiin tulee sisältymään sekä lähityön että lapsiperheiden kotipalvelun työtehtäviä.

Arjen tuen palveluissa tarjoamme kynnyksetöntä palvelua lapsille, nuorille ja perheille, tilanteissa, joissa arkeen painottuvalla ohjauksella ja neuvonnalla voidaan tukea perheen tilannetta.

Lähityöntekijänä toimit yhteistyössä mm. koulukuraattoreiden sekä -terveydenhuollon, nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen kanssa. Asiakkaina ovat kouluikäiset lapset -ja nuoret sekä heidän perheensä.

Lähityössä käytetään toiminnallisia menetelmiä osana tavoitteellista työskentelyä. Edellytämme sinulta terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukaisen oikeuden käyttää nimikesuojattua lähihoitajan ammattinimikettä. Lisäksi edellytämme sinulta kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä neuropsykiatristen haasteiden tuntemusta. Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja hyviin vuorovaikutustaitoihin on edellytys työn hoitamiselle. Arvostamme osaamista toiminnallisten menetelmien käyttämisestä työssä sekä aktiivista, kehittävää työotetta.
Työskentelyssä painottuu vuorovaikutuksen tuki, toiminnanohjaustaidot ja toimintakyvyn edistäminen lapsen tai nuoren kanssa muun muassa koulunkäynnin haasteissa, sisarussuhteissa, tunnetaidoissa ja itsenäistymisessä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen kodissa tai sen läheisyydessä suoritettavaa, arjen voimavaroja ja osallisuutta tukevaa palvelua, joka perustuu aina suunnitelmaan. Sosiaalihuoltolain §19 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista ja niissä avustamista.

Lapsiperheiden kotipalvelutyön menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä toimia eri-ikäisten lasten ja heidän erilaisissa tilanteissa olevien perheidensä kanssa. Arvostamme joustavaa ja muutoskykyistä ajattelua ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä kokemusta työskentelystä lapsiperheissä. Itsenäinen, omatoiminen ja vuorovaikutukseen tukeva työrooli on edellytys lapsiperheiden kotipalvelutyössä.

Työ on koko maakunnan alueella liikkuvaa, joten oman auton käyttö välttämätöntä työn suorittamiseksi. Toimipiste on työn alkaessa Kauppakadulla Lahden keskustassa, mutta tulee muuttamaan Aleksanterinkadulle uuden Perhekeskuksen valmistumisen myötä.

Lisätietoja

http://www.phhyky.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot 7.1. 2021 alkaen
palveluesimies Heli Kuitunen
heli.kuitunen@phhyky.fi,
0447802275
palveluesimies Marjo Peltonen
Marjo Peltonen@phhyky.fi
0447297777
palveluesimies Johanna Toivonen
Johanna.Toivonen@phhyky.fi
0440187175

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperhepalvelut, Lasten ja nuorten hyvinvointi, Arjen tuen palvelut, Arjen tuen keskitetyt Palvelut/Posse
Osoite: Vapaudenkatu 23A, 15101 Lahti

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä työskentelee 6700 ammattilaista ja olemme alueen suurin työnantaja. Olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa.

Olemme savuton työpaikka. Yhdessä teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti. Tervetuloa joukkoomme!