Laitosmies - Lapinlahden kunta

Laitosmies - Lapinlahden kunta

Haemme henkilöä kunnan kiinteistönhuolto-organisaatioon laitosmiehen tehtäviin. Edellytämme hakijalta perehtyneisyyttä ja kokemusta alalta. Kokemus ja koulutus kiinteistöhuollon ohjelmistojen käytöstä ja ylläpidosta sekä rakennus, sähkö- LVI- tai rakennusautomaation alalta katsotaan eduksi.
Tehtävässä edellytetään myös voimassa olevaa ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Toimi toivotaan otettavan vastaan viimeistään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Valittava henkilö toimii kunnan kiinteistökeskuksessa kiinteistöpäällikön alaisuudessa laitosmiehenä .

Ohessa muutamia käytännön tehtäviä siitä, mitä laitosmiehen normaaliin työrutiiniin kuuluu.

1. Hallinto

Laitosmiehen esimiehiä ovat kunnan kiinteistöpäällikkö ja kiinteistönhoidon esimies.
Laitosmies kuuluu kunnan kiinteistökeskus-tulosyksikköön, joka taas kuuluu tekniseen osastoon kuuluvaan tekniset palvelut-yksikköön.
Tekniset palvelut toimivat teknisen lautakunnan alaisuudessa.

2. Talous

Laitosmies vastaa osaltaan oman tulosyksikkönsä talouden toteutumisesta kiinteistöpäällikön ja kiinteistönhoidon esimiehen alaisuudessa ja hyväksyttyjen talousarvioiden raameissa.

3. Yhteistyö

Yhteistyötä tehdään paljon kunnan kaikkien hallintokuntien kanssa ja tietenkin eri urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä kuntalaisten kanssa.
Laitosmies osallistuu myös kunnan ja Lapinlahden Vesi Oy:n yhteiseen päivystysrinkiin.

4. Yleistä tehtävästä
Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme;

- tavoitteellista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
- suunnitelmallista sovittujen asioiden toteuttamista
- päätöksentekokykyä ja itsensä likoon laittamista
- oma-aloitteellisuutta, käytännönläheisyyttä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustapoja
- uusien toimintamallien hakemista ja omaksumista

Tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 488 3701 ja kiinteistöpäällikkö Mikko Riekki puh. 040 488 3721

Lapinlahden kunta, Tekninen osasto
Adress: Asematie 4, 73100 Lapinlahti

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä noin 9800 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Lapinlahden kunta sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko kunnan. Lapinlahti on savuton kunta.

Mer om arbetsgivaren