test
Landsbygdssekreterare - Pedersöre kommun

Vi söker en vikarie för vår landsbygdssekreterare

Arbetet börjar enligt överenskommelse och pågår fram till 1.8.2022, med eventuell förlängning. Arbetstiden kan vara 80 - 100 %, beroende på dina önskemål. Landsbygdssekreterarens arbete består av administrativa uppgifter och kundservice, huvudsakligen i Pedersöre, Jakobstad och Larsmo, för Pedersörenejdens landsbygdsnämnds räkning. Landsbygdssekreteraren tar emot och handlägger lantbrukets ansökningar om EU-stöd och nationella stöd samt betalar ut beviljade stöd. Lönen bestäms enligt AKTA. Behörighetskrav är agrolog eller annan lämplig examen på yrkeshögskolenivå. Studerande som är i slutskedet av studierna och sökande med merkantil utbildning kan även beaktas. Av den sökande krävs god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska. Landsbygdskansliet är en liten avdelning med 5 anställda som har ett tätt samarbete och vi välkomnar dig gärna i vårt glada gäng.

Läs mer

https://www.pedersore.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av tf. landsbygdschef Maria Berglund, tfn (06) 785 0157, e-post maria.berglund@pedersore.fi

Lär dig mer om oss

Pedersöre kommun, Förvaltningsavdelningen, Utvecklande av gårdsbruket

Pedersöre kommun är en typisk österbottnisk landskommun med svenska som majoritetsspråk. Pedersöre-identiteten är uppbyggd kring familjen och närsamhället/byn. Kommunen ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet i ett välfungerande, på hållbar utveckling baserat, lokalsamhälle med decentraliserat serviceutbud.


Adress: Skrufvilagatan 2, 68910 Pännäinen

Rekommenderade jobb