test
Lantmäteriingenjör - Borgå stad

Vi är en attraktiv stad både för nya invånare och företag. Vi respekterar historien men vi är samtidigt modiga förnyare. Det historiska centrumet och den moderna Västra åstranden är en intressant kombination. På samma sätt respekterar vi det moderna och det gamla sida vid sida också i andra stadsdelar. Vi är föregångare i klimatarbete. Vi vill hålla oss i toppen av den digitala förändringen samt upprätthålla en stark anda att agera tillsammans.

Stadsutvecklingens enhet för stadsmätning söker en lantmäteriingenjör till ordinarie tjänst från 24.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Lantmäteriförrättningar på detaljplaneområden och geodetiska beräkningar är de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Lantmäteriingenjören deltar i stadsmätningens olika geodatauppgifter.

Behörighetskravet är YH-, högre YH- eller DI-utbildning inom lantmäteri.

Vid kartproduktionen och beräkningarna använder vi Bentleys program. Vid fastighetsregisterföring använder staden Fastighetsdatasystemets registerföringsapplikation (Jako). Andra system som används i arbetet är bl.a. Louhi-kommunregistret och Terra-programmen.

Vi önskar att sökanden har tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Arbetet förutsätter muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken och god social kompetens. För att kunna sköta tjänsten behövs också ett självständigt, systematiskt och resultatinriktat arbetssätt, intresse för utvecklande av kunnandet och verksamheten, samarbetsförmåga och noggrannhet.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Innan valet fastställs bör den som väljs till arbetet visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 4.1.2022 kl. 15 via länken Sök nu! Tidigare ansökningar beaktas.

Läs mer

https://www.borga.fi/fastighetsbildning
https://www.borga.fi/kartor-och-lagesinformation

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger stadsgeodet Terhi Pöllänen, 040 518 9532 eller terhi.pollanen@porvoo.fi och lantmäteriingenjör Henrik Sirén, 040 197 7659 eller henrik.siren@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Stadsmätning

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Krämaretorget 7 B, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb