Skip to main content
test
Lantmäteriingenjör - Lohjan kaupunki

Vi söker en lantmäteriingenjör till Lojo stad till en ordinarie tjänst.

I lantmäteriingenjörens uppgifter ingår:
Geodetisk beräkning

Utveckling och underhåll av markegendom och till den relaterad bokföring .

Förberedelser gällande förvärv och överlåtelse av fastigheter:
- besittningstagande av gatuområden
- köp gällande outbrutna områden och tomter i gatuområden
- beredning av avtal om servitut
- uppgifter relaterade till beredning av råmarksköp
- utarbetande av bilagekartor

Utlåtanden om bygglov som vikarie för mätningsingenjören
- utlåtanden om situationsplaner

Företräda staden i lantmäteriförrättningar
- beställning av plantolkningar, beställning av terrängarbeten

Behörighetsvillkoret är YH-examen för lantmäteriingenjör eller tidigare examen för lantmäteritekniker. För befattningen krävs praktisk erfarenhet på minst 3 år inom branschen.

Lönen 3111,26 €/mån., fastställs enligt tekniska avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Mer information ges av:
stadsgeodet Tapio Ruutiainen, tfn 044 374 3793, tapio.ruutiainen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 16.8.2022 kl 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-70-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Fastighets- och kartverksservicen
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb