test
Lapsiperheiden sosiaaliohjaajan vakituinen virka - Sastamalan kaupunki

Haettavana lapsiperheiden sosiaaliohjaajan vakituinen virka.

Sosiaaliohjaaja on osa lapsiperheiden sosiaalityön tiimiä, jossa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa, kolme sosiaalityöntekijää sekä lastenvalvoja. Tehtävänkuvaasi kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset työtehtävät: lapsiperheiden neuvonta ja sosiaaliohjaus, palvelutarpeen arviointi sekä omatyöntekijänä toimiminen muiden kuin erityistä tukea vaativien lasten asioissa, mikä tarkoittaa muun muassa tukiperhe-, tukihenkilö- ja kotipalveluhakemusten päätöksentekoa. Sosiaaliohjaajana osallistut myös arviointi-, päivystys- ja kriisityöhön. Vastuullasi on lisäksi yhteydenpito palvelusetelituottajiin sekä tukihenkilöiden ja tukiperheiden koordinointi. Työ pitää sisällään lastensuojelun tai lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijän työparina toimimista sekä muuta viranomaisyhteistyötä.

Arvostamme kokemusta lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta ja/tai lastensuojelutyöstä, lapsi- ja perhepalveluiden menetelmäosaamista (esim. Lapset puheeksi), aktiivista asennetta, voimavarakeskeistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja kirjallisia taitoja. Työyhteisömme on positiivinen, kehittämismyönteinen ja toisiaan tukeva. Teemme liikkuvaa työtä ja kotikäyntejä Sastamalan ja Punkalaitumen alueella. Työn sujuvuuden mahdollistavat ajanmukaiset työvälineet. Työyksikössä on käytössä leasing-auto, mutta myös oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa. Säännöllinen tiimityönohjaus järjestetty.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja kelpoisuus. Valitun tulee ennen työn vastaanottamista toimittaa Sastamalan kaupungin työterveyshuollon hyväksyttävä soveltuvuuslausunto sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työehdot ovat Sote-sopimuksen mukaiset.

Meillä on tällä hetkellä voimassa kampanja, jonka perusteella Sotesiin töihin tuleva saa kaupungin vuokra-asunnon vuokrasta 25 % alennusta puolen vuoden ajan. Etu koskee vain uusia vuokrasopimuksia.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 23, 38201 SASTAMALA. Kuoreen merkintä: Hakemus.

Lisätietoja

http://www.sotesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö Jaana Raatikainen, puh 050 502 0419 tai jaana.raatikainen@sastamala.fi ja perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Lähteenmäki, puh. 040 488 0211 tai hanna.lahteenmaki@sastamala.fi

Lisätietoja

Sastamalan kaupunki, Sotesi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden sosiaalityö

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) tuottaa vastuukuntana Sastamalan sekä Punkalaitumen kunnan yhteensä n. 27 000 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Meitä ammattilaisia on Sotesissa yli 700.


Osoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala

Rekommenderade jobb