Lärare & barnskötare m.m. - Larsmo kommun

Lärare & barnskötare m.m. - Larsmo kommun

Vi söker vikarier till vår vikariebank från hösten 2019

Mer om arbetsgivaren

Chef för barnpedagogik Malin Källman tfn. 044-7877400

Larsmo kommun
Adress: Norralarsmovägen 30, 68570 Luoto

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 300 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare. Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.