lärare, barnskötare, småbarnspedagogik o. förskola - Kronoby kommun

Enligt behov kortare och längre vikariat inom småbarnspedagogik och förskola. Vi beaktar även studeranden inom branschen och sådana med lång arbetserfarenhet och intresse för småbarnspedagogik. Uppge i ansökan hurdana vikariat du är intresserad av, om du kan arbeta i hela kommunen eller endast i någon kommundel och när du står till förfogande.
Då vi fått ansökan, tar vi vid behov kontakt och kommer överens om en tid för intervju.

Mer om arbetsgivaren

Erica Nygård, t.f. chef för småbarnspedagogik och förskola
040 641 5986
erica.nygard@kronoby.fi

Kronoby kommun
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Kronoby är en tvåspråkig kommun i Österbotten.