Skip to main content
test

Wava-institutet söker en lärare i cellospelning med undervisningsskyldighet i kammarmusik och orkesterledning (nr 12) för tiden 1.8.2023-31.5.2024 (arbetstid 80%).

Av den sökande förväntas god social kompetens och digitala färdigheter, en utmärkt samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare och kollegor samt ett aktivt och utvecklande pedagogiskt grepp i en mångsidig arbetsmiljö. Wava-institutet strävar mot en verksamhetsmodell där alla kan vara delaktiga i beslutsgången med möjlighet att påverka det egna arbetet.

Ansökan sker via Kuntarekry senast 28.5.2023. Intyg behöver inte bifogas till ansökan utan medtas till intervjutillfället av de sökande som kallas. Intervjutillfället, som även kan innehålla spel- och undervisningsuppgifter, 1.6.2023.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd, intyg gällande negativt narkotikatest samt straffregisterutdrag ( 504/2002) innan valet fastställs. Lönen bestäms enligt UKTA och prövotid på tre månader tillämpas.

Läs mer

http://www.wavainstitutet.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Peter Roos
peter.roos@jakobstad.fi
0447851629

Lär dig mer om oss

Pietarsaaren kaupunki, Koulutusvirasto, Wava-institutet

Wava-institutet bedriver undervisning på svenska och finska i musik, dans, bild-, ord- och teaterkonst. Institutet, som har över 800 elever på de olika linjerna, är beläget i Campus Allegros inspirerande utrymmen och samarbetar tätt med andra och tredje stadiets utbildningar i Campus. Till verksamhetsområdet hör kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby.


Adress: Storgatan 9, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb