Skip to main content
test

Wava-institutet söker en lärare i musikens gestaltning med undervisningsskyldighet i solistiskt instrument (nr 21) för anställning tillsvidare från och med 1.8.2023.

I tjänsten ingår undervisning i musikens gestaltning, solistiskt instrument samt uppgifter som studiehandledare. Erfarenhet av gruppundervisning ses som en merit.

Av den sökande förväntas god social kompetens och digitala färdigheter, en utmärkt samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare och kollegor samt ett aktivt och utvecklande grepp som behövs i en mångsidig arbetsroll. Wava-institutet strävar mot en verksamhetsmodell där alla kan vara delaktiga i beslutsgången med möjlighet att påverka det egna arbetet.

Det solistiska ämnet kan vara ett eller flera av följande: slagverk, elbas, tidig musikfostran, piano.

Ansökan sker via Kuntarekry senast 31.3.2023 kl. 16.00. Intyg behöver inte bifogas till ansökan utan medtas till intervjutillfället av de sökande som kallas. Intervjutillfället, som även kan innehålla spel- och undervisningsuppgifter, sker 12-13.4.2023.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd, intyg gällande negativt narkotikatest samt straffregisterutdrag ( 504/2002) innan valet fastställs. Lönen bestäms enligt UKTA och prövotid på sex månader tillämpas.

Läs mer

http://www.wavainstitutet.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Peter Roos
peter.roos@jakobstad.fi
0447851629

Lär dig mer om oss

Pietarsaaren kaupunki, Koulutusvirasto, Wava-institutet

Wava-institutet bedriver undervisning på svenska och finska i musik, dans, bild-, ord- och teaterkonst. Institutet, som har över 800 elever på de olika linjerna, är beläget i Campus Allegros inspirerande utrymmen och samarbetar tätt med andra och tredje stadiets utbildningar i Campus. Till verksamhetsområdet hör kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby.


Adress: Storgatan 9, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb