Lärare innom småbarnspedagogik - Lohjan kaupunki

Lärare innom småbarnspedagogik - Lohjan kaupunki

Vi söker en svenskspråkig lärare innom småbarnspedagogi för fast anställning till Källhagens område. Befattningen är för närvarande placerad på daghemmet Laban. Daghemmet verkar för närvarande i fleraktörshuset i Ojaniittu.

Till uppgifterna för en lärare i småbarnspedagogik hör att ansvara för vård, fostran och undervisning för en barngrupp. I verksamheten satsar vi på att erbjuda småbarnspedagogik av hög kvalitet med de medel som ett partnerskap kring fostran ger och att möjliggöra tidig interaktion och delaktighet för familjerna.

Behörighetsvillkor: Behörighet enlig lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelsen (75 §): pedagogie kandidat (btl), en lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lagen 272/2005 och förordningen 608/2005). Behörighet för förskoleundervisning. Behörighet att ge förskoleundervisning (förordning 986/1998 och förordning 865/2005) är meriterande

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

daghemsföreståndare Mervi Harvio-Jokiaho tfn 044 374 1151
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-130-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Basserservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren