Lärare innom småbarnspedagogik - Lohjan kaupunki

Lärare innom småbarnspedagogik - Lohjan kaupunki

Vi söker en lärare i småbarnspedagogik för visstidsanställning till Ojaniittu päiväkoti för tiden 16.12.2019 - 31.7.2020. Befattningen är för närvarande placerad i gruppen för barn 3-5 år.

Vi söker en kunnig medarbetare som har viljan och entusiasmen att tillsammans med barnen, familjerna och medarbetarna utveckla en utforskande verksamhetskultur. Befattningen förutsätter god social kompetens samt ett entusiastiskt sätt att arbeta.

Ojaniitun päiväkoti är en del av ett fleraktörshus som består av Ojaniitun koulu samt andra aktörer. Den ledande idén för vår verksamhet är ett gemensamt sätt att arbeta. Att göra saker tillsammans, gemensamt ansvar och gemensam planering styr enhetens verksamhet och gör att personalen arbetar mer i par och i team. Allt detta syftar till högkvalitativ och säker småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Till en barnträdgårdslärares uppgifter hör att ansvara för undervisning, fostran och vårduppdrag för en barngrupp. Vårt mål är att erbjuda varje barn inom småbarnspedagogiken aktiviteter som motsvarar barnets utveckling.
Behörighetsvillkor: Behörighet enlig lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelsen (75 §): pedagogie kandidat (btl), en lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lagen 272/2005 och förordningen 608/2005).

Lönen är 2474,50 €/mån, enligt AKTA. Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

daghemsföreståndare Sari Saarinen tfn 044 374 0161, sari.saarinen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 22.11.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-269-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, basserservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja