Lärare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Vi söker till småbarnspedagogiken i Lovisa stad en lärare inom småbarnspedagogik i tidsbundet arbetsförhållande 1.8.2019-31.7.2020. Placeringsplats då arbetsförhållandet inleds är Villekulla daghem i Lovisa centrum.

Vi söker en person med starkt kunnande inom småbarnspedagogik som har en barnorienterad syn på arbetet. Vi förväntar oss att du förbinder dig till teamarbete, har god förmåga till växelverkan och flexibilitet. Vi uppskattar också tidigare erfarenhet inom småbarnspedagogiken, ett utvecklande arbetssätt, idérikedom och positiv attityd.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från tillkännagivandet av beslutet om valet.

Den uppgiftsrealterade månadslönen är 2575,50 euro och vid besättandet av uppgifterna tillämpas en prövotid på fyra månader.

Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 28.5.2019 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Tillägsuppgifter ger daghemsföreståndare Eva Korhonen, tfn 044 565 1153

Villekulla daghem
Adress: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Mer om arbetsgivaren