test
Lärare inom småbarnspedagogik - Grankulla stad

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Grani Språkbad i Grankulla. Jobbet är heltid från tillsvidare. Du jobbar som en del av ett team med två lärare och en barnskötare.

Grani Språkbad har tre barngrupper. I varje grupp jobbar två lärare och en barnskötare. Enheten har en resursbarnskötare samt två daghemsbiträden.

Grankulla är aktivt, levnadsglatt och samarbetsinriktat - här är gott att bo och jobba. Grani är en lärvänlig stad och vi värnar om vår personals kunnande och välbefinnande. Tvåspråkigheten berikar vår kultur. Här finns allt inom räckhåll och hit är det lätt att ta sig. Mångsidiga nätverk och mångprofessionellt samarbete faller sig naturligt i en liten stad.

Utöver meningsfullt arbete erbjuder vi:
-Stöd av en kunnig organisation och trevliga arbetskamrater.
-Konkurrenskraftig lön
-Resebiljettförmån (HSL)
-ePassi-förmån
-Cykelförmån
-Tjänstebostäder
-Rätt att besöka stadens simhall avgiftsfritt
-Premieledighet på grundval av lång anställningstid

Behörighetsvillkor:
-Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).
-I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.
-Goda kunskaper i svenska och finska
- Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
- Prövotid om sex månader tillämpas.

Läs mer

https://www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatusyksikot/kunnallinen-varhaiskasvatus/kielikylpypaivakoti/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för småbarnspedagogisk enhet
Kati Tikka,
tfn 040 557 4286
fornamn.efternamn@kauniainen.fi

Lär dig mer om oss

Kauniaisten kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Vi erbjuder en välresurserad vardag i småbarnspedagogiken. Varje enhet har en egen förman och egna resursbarnskötare. Städningen sköts av egna daghemsbiträden som även hjälper till i barngrupperna. Speciallärarna samt språk- och kulturlärare är en del av vår vardag och stöder vårt arbete i vardagen. I Grankulla förhåller vi oss positivt till fortbildningar, och det finns möjlighet till extra ansvar i form av t.ex. projekt.


Adress: Stenbergsvägen 30, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb