Skip to main content
test

Vi söker till småbarnspedagogiken i Lovisa stad en lärare inom småbarnspedagogik i ordinarie arbetsförhållande från och med 1.8.2022. Första placeringsplats är Forsby daghem.

Vi söker en person med starkt kunnande inom småbarnspedagogik som har en barnorienterad syn på arbetet. Vi förväntar oss att du förbinder dig till teamarbete, har god förmåga till växelverkan och flexibilitet. Vi uppskattar också tidigare erfarenhet inom småbarnspedagogiken, ett utvecklande arbetssätt, idérikedom och positiv attityd. Vi förutsätter att du behärskar de båda inhemska språken.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från tillkännagivandet av beslutet om valet.

Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2632,99 euro och vid besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 28.6.2022 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tillägsuppgifter ges av daghemsföreståndare Sofia Lindstedt, tfn 050 382 7568

Lär dig mer om oss

Forsby daghem

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Storåkersvägen 2, 07700 Koskenkylän saha
Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb