Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik - Sjundeå kommun

Kom och jobba som lärare inom småbarnspedagogik på daghemmet Lilla-Alexis i Sjundeå!

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik för tiden 2.1. - 22.6.2023 (möjligen längre).

Daghemmet Lilla-Alexis är ett svenskspråkigt daghem för 1-5-åringar i centrum av Sjundeå. Vi söker en lärare som jobbar främst med 1-2-åringarna.

För oss är det viktigt att se det individuella barnet och stöda hens utveckling och inlärning. Den pedagogiska verksamheten sker i mindre grupper och arbetssättet är positivt och uppmuntrande. Vi ser daghemmet som en gemenskap och grupperna samarbetar regelbundet.

Vi söker en positiv, samarbetsvillig och ansvarsfull teammedarbetare med ett starkt pedagogiskt arbetssätt.

Som stöd i ditt arbete har du förutom teamet och förmannen, specialläraren inom småbarnspedagogik. Inom Sjundeås småbarnspedagogik har vi också projektanställda som stöder barnens och personalens digitala färdigheter och barnskötare för utveckling och stöd som jobbar som en tilläggsresurs i en del av grupperna.

Vi erbjuder dig en glad gemenskap med trevliga och kunniga arbetskollegor och en möjlighet att stärka och utveckla din professionalitet.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).
Barnskötare med erfarenhet av att jobba som lärare inom småbanspedagogik tas också i beaktande.

Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Den valda ska före anställningens början uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 6 § 2 mom. (504/2002).

Läs mer

https://www.sjundea.fi/jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Nina Isometsä, nina.isometsa@siuntio.fi, 044 386 1043

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus, Lilla-Alexis daghem

Verksamhetsställe Sjundeå är en kommun i västra Nyland med ca 6 200 invånare, helt bredvid huvudstadsregionen. Det finns bra förbindelser hit längs landsväg och järnväg. Sjundeå hör till HRT-området med tanke på båda buss- och tågtrafik. Vårt arbetsvälbefinnande ökas av en omfattande och fungerande företagshälsovård och förmåner arbetsgivaren erbjuder, bland annat idrotts- och kultursedlar. Sjundeås nya motto är Ta det lugnt. I arbetslivet i Sjundeå betyder det att vi inte rynkar på näsan eller blir nervösa för onödiga saker.


Adress: Aleksis Kivi vägen 1, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb