Vi söker dig engagerade lärare inom småbarnspedagogik till vårt glada arbetsteam och vi hoppas du är intresserad av att vara med och sätta i gång verksamheten i ett nytt daghem.

Arbetet börjar i en liten 0-3 års grupp. Du fungerar som teamledare och ansvarig för pedagogiken i gruppen. Planering, förverkligande, utvärdering och utveckling av verksamheten gör du tillsammans med din kollega. Eftersom Bergans daghem endast har två grupper samarbetar grupperna tätt med varandra.

Från hösten 2021 kommer daghemmet att slås ihop med Boställs daghem och förskola och flytta till nya utrymmen längs Grindåkersgatan tillsammans med ett finskspråkigt daghem och finsk- och svenskspråkiga skolor till en byggnad som heter Monikko. Du får vara med och forma verksamhetskulturen dels i det nya daghemmet och förskolan och dels hela lärcentret redan under detta läsår.

Arbetsplats: Bergans daghem, Självstyrelsevägen 4, 02600 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter ett intresse att vara med om att skapa nytt.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Alberga/Bergans_daghem(3200)

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund, 0468771777 eller elli.nylund@esbo.fi.

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster
Adress: Självstyrelsevägen 4, 02600 Espoo

Esbo är hemstad för ca 290 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!