Skip to main content

Välkommen att arbeta inom småbarnspedagogiken! Vi vill förstärka vår verksamhet med positiva, utvecklingsinriktade personer som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten.

Åbo stads serviceområde för fostran och undervisning lediganslår nu en (1) ordinarie lärarbefattningar inom den svenska småbarnspedagogiken. Arbetet inleds den 1.8.2024. Placeringsorten kommer att vara Cygnaeus daghem och förskola.

Som lärare jobbar du i ett team tillsammans med en socionom inom småbarnspedagogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik. Du ansvarar för den pedagogiska verksamheten i gruppen och som medlem i lärarteamet utvecklar du enhetens verksamhet tillsammans med dina kollegor. Vi erbjuder även regelbundna träffar med kollegor inom det svenska området. Vi uppskattar att du har ett stort intresse för utomhuspedagogik och kunskap om smågruppsverksamhet. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning för att stöda dig i dina arbetsuppgifter och bidra till din professionella utveckling.

Vi ser att du behöver ha ett brett småbarnspedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Dessutom är egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och en positiv syn på barnet högt uppskattade hos oss. Vårt mål är att erbjuda en trygg vardag där barn, personal och familjer bemöts med respekt.

Ta kontakt så berättar vi mera om verksamheten och har du frågor så svarar vi gärna!

Vi inleder anställningsintervjuerna sista veckan i juni.

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 26/§ 27.

Vi beaktar även nyutexaminerade.

Den som anställs skall även visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Åbo stad erbjuder bl.a. följande anställningsförmåner:
- mångsidig personalutbildning
- Fölis arbetsresekort för förmånligare bussresor
- Tyky-armband för användning av stadens motions- och kulturtjänster
- cykelförmån

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska inkludera uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön i svaren på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv
https://peda.net/turku/barnen/cdof

Kontaktinformation

Från och med 15.7. kan frågor riktas till:
Annette Hagelberg, enhetschef för Sirkkala daghem och förskola
Tfn.: 050 396 7153
E-post: annette.hagelberg@edu.turku.fi
Från och med 29.7. kan frågor riktas till:
Essi Ahokoski, enhetschef för Cygnaeus daghem och förskola
Tfn.: 050 432 3689
E-post: essi.ahokoski@edu.turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Plats
Gregorius IX:n tie 12
20540 Turku

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.