Skip to main content
test

Åbo stads serviceområde för fostran och undervisning söker en lärare inom småbarnspedagogik för tiden 23.10.2023-1.6.2024 (vikariat).

Kom med i vårt stora team! Cygnaeus daghem och förskola ligger i natursköna Hallis och vistas i fina lokaler med en stor, trygg gård och naturen bakom knuten.

Nu söker vi en driven lärare inom småbarnspedagogik/socionom som kommer att ingå i ett 4-manna starkt team i vår enhets förminskade barngrupp där det finns plats för 12 barn. Du behöver ha ett genuint intresse att jobba med barn som behöver extra anpassningar, bildstöd samt särskilt stöd. Vi hjälper dig att lära dig kartlägga och dokumentera men ser att du har ett stort intresse och kompetens för pedagogiskt arbete. Om ingen behörig lärare/socionom söker jobbet ses närvårdarbehörighet som en tillräcklig grund för att erbjudas jobbet.

Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling.

Åbo stad erbjuder även bl.a. följande anställningsförmåner:

- mångsidig personalutbildning
- Fölis arbetsresekort för förmånligare bussresor
- Tyky-armband för användning av stadens motions- och kulturtjänster

Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstidens gång.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

OBS! Det händer ibland att våra mejl hamnar i skräpposten i stället för inkorgen så kolla även regelbundet där!

Vi vill ännu påminna att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 26/§ 27.

Den som anställs skall även visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska ange uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön som svar på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa upp-gifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

https://peda.net/turku/barnen/cdof

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Linda Haglund, enhetschef för Cygnaeus daghem och förskola
Tfn.: 044 907 5262
E-post: linda.haglund@edu.turku.fi
Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbe-tar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Maariankatu 7, 20100 Turku

Rekommenderade jobb