Lärare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem - Esbo stad

Lärare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till vår 3-5 års grupp i Ivisnäs daghem. Läraren handhar den pedagogiska helheten i gruppen. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten tillsammans med de övriga i teamet. Du handhar tillsammans med vårdnadshavarna och de övriga i teamet om barnets individuella plan.Läraren jobbar också som medlem i ledningsgruppen, som består av alla lärare från tre olika enheter som daghemsföreståndaren har. Samarbetar även med den andra gruppen i daghemmet och övrig personal.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi flexibilitet och bra samarbetsförmåga.
Vi värdesätter erfarenhet av dylika uppgifter.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Esboviken/Ivisnas_daghem(4052)

Ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm 050 321 7374 Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling 09 816 30620

Ivisnäs daghem
Adress: Ivisnäsvägen 1B, 02260 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren