Skip to main content
test

Välkommen att jobba som lärare inom småbarnspedagogik på Karamalmens daghem och förskola i 3-5 års gruppen!

Karamalmens daghem och förskola består av två grupper för småbarnspedagogik i daghemsbyggnaden och två förskolegrupper i Karamalmens skolas utrymmen. Vi jobbar mycket med social kompetens, hållbarhet och språket ligger också på ytan. Verksamheten grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.

Arbetet inleds i augusti 2022.

Arbetsplats: Karamalmens daghem och förskola.
Karaängsvägen 6 (daghem) och Karaängsvägen 4 (förskola), 02610 Esbo.
Arbetstid: 38 h 15 min/vecka
Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Tilläggande är behörighetskraven utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993). Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att jobba med stödtecken och bildstöd samt med t.ex. Start, Stegen och StegVis materialen.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/enheter/15873

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, 046-8773274

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Karaängsvägen 4-6, 02610 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb