Skip to main content
test

Står smågruppsverksamhet- och tvärgruppsverksamhet nära ditt hjärta? Ställer du dig positivt till utveckling? Vill du vara med och påverka din arbetsplats?
Då är Kungsgårds daghem din arbetsplats. Vi är ett stort daghem med många möjligheter. Vi satsar på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Vår verksamhet baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik.

Daghemmet består av 5 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i två olika byggnader. Du hittar oss i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. I augusti 2022 börjar vi vår verksamhet med fem grupper i den splitternya byggnaden Kungsgårds skola och daghem och med tre grupper i vår bekanta byggnad Stora Huset.

Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i din grupp tillsammans med resten av ditt team. Din uppgift är även att fungera som teamledare i ditt team och som ledarens pedagogiska medarbetare.

Arbetsplats och adress: Kungsgårds daghem, Hans Westerlundsväg 6
Arbetstid: 38h15min/veckan
Jobbet är tillsvidare

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Även formelt obehöriga är välkomna att söka uppgiften som ett vikariat.

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter:
ditt pedagogiska kunnande, flexibilitet, samarbetsförmåga samt förmåga att organisera ditt arbete

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/kungsgards-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Crista Veijalainen Ledare inom småbarnspedagogik 0406368150 crista.veijalainen@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Hans Westerlundsväg 6, 02780 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb