Vill du vara med och utveckla småbarnspedagogiken i en varmhjärtad och omtänksam kommun? Utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är smidigt, långsiktigt och övergripande, och vår verksamhetskultur inspirerar barnen till lek och rörelse. Närheten till naturen och tvåspråkigheten är våra styrkor. Vi satsar på personalens och ledningens kunnande samt på välbefinnande och ett arbetssätt som beaktar barnets bästa.

Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo kommun söker en LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK för en fast anställning. Arbetet inleds 1.8.2020 och placeringsplatsen är Landsängens daghem (2-5-åringarnas grupp).

Landsängens daghem ligger i Söderkulla centrum. I daghemmet finns det tre svenskspråkiga grupper.

Som lärare inom småbarnspedagogik är du ansvarig för den pedagogiska verksamheten i din grupp. Till lärarens uppgifter hör att planera, utvärdera och utveckla en målstyrd verksamhet, utgående från planen för småbarnspedagogik.

Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga med barn, barnens familjer och arbetskamrater. Vi förväntar att du kan leda en barngrupp med en positiv inställning och att du tar en aktiv roll som ledare för ditt team. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med underbara barn och glada arbetskamrater.

Behörighetskravet för uppgiften är minst behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dock så att ikraftträdandet av 74 och 75 § samt övergångsbestämmelserna tas i beaktande. Om sökande som uppfyller behörighetskraven saknas, beaktas även studerande som håller på att utexamineras inom småbarnspedagogiken.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Prövotiden är sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 546,12 euro i månaden + eventuella tillägg. Den som väljs ska före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut.

Ansökningarna ska lämnas in senast 2.3.2020 kl. 16.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/rekrytering. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/smabarnspedagogik/kommunala_daghem
https://www.facebook.com/Sipoon-Varhaiskasvatus-Småbarnspedagogik-i-Sibbo-1674097542854481/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger administrativa daghemsföreståndaren Sonja Westerlund 050 520 6454 eller sonja.westerlund(at)sibbo.fi.

Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik
Adress: Lärdomsvägen 1, 01150 Söderkulla

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!