Lärare inom småbarnspedagogik, Landsängens daghem - Sibbo kommun

Vill du vara med och utveckla småbarnspedagogiken i en varmhjärtad och omtänksam kommun?

Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo kommun söker tre LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK för en fast anställning fr.o.m. 1.8.2021. Placeringsplatsen är Landsängens daghem.

Landsängens daghem ligger i Söderkulla centrum. I daghemmet finns det tre svenskspråkiga grupper.

Som lärare inom småbarnspedagogik är du ansvarig för den pedagogiska verksamheten i din grupp. Till lärarens uppgifter hör att planera, utvärdera och utveckla en målstyrd verksamhet, utgående från planen för småbarnspedagogik.

Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga med barn, barnens familjer och arbetskamrater. Vi förväntar att du kan leda en barngrupp med en positiv inställning och att du tar en aktiv roll som ledare för ditt team. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med underbara barn och glada arbetskamrater.

Utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är smidigt, långsiktigt och övergripande, och vår verksamhetskultur inspirerar barnen till lek och rörelse. Närheten till naturen och tvåspråkigheten är våra styrkor. Vi satsar på personalens och ledningens kunnande samt på välbefinnande och ett arbetssätt som beaktar barnets bästa.

Behörighetskravet för uppgiften är minst behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dock så att ikraftträdandet av 74 och 75 § samt övergångsbestämmelserna tas i beaktande.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Prövotiden tillämpas. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 577,18 euro i månaden + eventuella tillägg. Den som väljs ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 1.3.2021 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen https://www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/landsangens-daghem-2/
https://www.facebook.com/Sipoon-Varhaiskasvatus-Småbarnspedagogik-i-Sibbo-1674097542854481/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger daghemsföreståndaren Sonja Westerlund 050 520 6454 eller sonja.westerlund(at)sibbo.fi.

Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik
Adress: Lärdomsvägen 1, 01150 Söderkulla

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare