Lärare inom småbarnspedagogik, Nickby daghem - Sibbo kommun

Vill du vara med och utveckla småbarnspedagogiken i en varmhjärtad och omtänksam kommun? Utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är smidigt, långsiktigt och övergripande, och vår verksamhetskultur inspirerar barnen till lek och rörelse. Närheten till naturen och tvåspråkigheten är våra styrkor. Vi satsar på personalens och ledningens kunnande samt på välbefinnande och ett arbetssätt som beaktar barnets bästa.

Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo kommun söker en LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK för en ordinarie befattning. Arbetet inleds 16.8.2021, eller enligt överenskommelse. Placeringsplatsen är daghemmet Nickby.

Nickby daghem är belägen i Sibbo centrum intill goda trafikförbindelser. Daghemmet har två finskspråkiga och två svenskspråkiga barngrupper. Vår arbetsgemenskap är positiv och glad. Vi arbetar flexibelt på två språk i vårt daghem. Arbetstagarna har bra möjligheter att påverka det egna arbetet.

Vi förutsätter att du arbetar enligt planen för småbarnspedagogik och har ett starkt pedagogiskt kunnande. Dessutom har du goda kunskaper i teamarbete och i att organisera ditt arbete. Vi önskar att du är intresserad av att både utveckla och använda lekpedagogik i ditt arbete.

Behörighetskravet för uppgiften är minst behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dock så att ikraftträdandet av 74 och 75 § samt övergångsbestämmelserna tas i beaktande. Om behöriga sökande saknas, kan vi även beakta sökande som inte är behöriga men studerar inom branschen eller har lämplig arbetserfarenhet för en tidsbunden uppgift (fram till 30.6.2022).

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Prövotiden är sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2602,95 euro i månaden + eventuella tillägg. Den som väljs ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 2.8.2021 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/nickby-daghem/
https://www.facebook.com/Sipoon-Varhaiskasvatus-Småbarnspedagogik-i-Sibbo-1674097542854481/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ger (bara må 2.8.2021) daghemsföreståndaren Camilla Sundberg 040 357 6767 eller camilla.sundberg(at)sibbo.fi.

Lär dig mer om oss

Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Norra Skolvägen 3, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb