Skip to main content
test

Välkommen som barnskötare inom småbarnspedagogik till Niperts daghem. Vi är ett daghem som består av 3 grupper med barn i 1-5 års åldern. Vi värdesätter intresset för den pedagogiska verksamheten. I vårt daghem är målsättning att alla, såväl barn som vuxna skall känna sig välkomna till daghemmet och vi arbetar starkt med sociala samspel. Vi har även haft som team för det här läsåret digitala verktyg samt dikter och ramsor. Daghemmet Nipert finns i Niperts med moderna utrymmen i en naturnära miljö.

Som lärare inom småbarnspedagogik har du det pedagogiska ansvaret över barngruppen samt arbetar som teamledare och som ledarens pedagogiska medarbetare.

Arbetsplats och adress: Nikuåkern 1, 02920 Esbo
Arbetstid: 38,25 h i veckan
Jobbet är tillsvidare.

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi erbjuder gratis undervisning i finska som stöd i ditt arbete. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Ann-Sofie Nummelin, tel. 040 636 5468 eller ann-sofie2.nummelin@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Nikuåkern 1, 02920 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare Esbo stad - Responsible employer

Rekommenderade jobb