Lärare inom småbarnspedagogik/Ristinummen päiväk. - Vasa stad

Lärare inom småbarnspedagogik/Ristinummen päiväk. - Vasa stad

Vasa stad söker vikarie för lärare inom småbarnspedagogik under tiden 16.8.2019 - 31.5.2020 till Ristinummen päiväkoti.

I Ristinummen päiväkoti har vi en varm arbetsgemenskap där vi arbetar med stor kompetens utifrån ett stort hjärta. Vi har mycket barn från olika språk- och kulturbakgrunder vilket innebär ett flertal språk och kulturer i vardagen. Om du gillar utmaningar och ett glatt, livsbejakande och kreativt arbete inom småbarnspedagogiken, ser vi gärna att du hör av dig till oss. Ring för mer information!

Behörighetsvillkoren för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik är enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 26 §.

Läraren för småbarnspedagogik svarar för planeringen av en kvalitativ småbarnspedagogik för barngruppen samt för pedagogisk genomföring, utveckling och utvärdering av verksamheten. Planeringen utgår från barnets behov, starka sidor och intressen.

Vi förutsätter
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet i föränderliga situationer i vardagen
- goda färdigheter i interaktion och samarbetskunskaper som stöd för barnets, arbetsgemenskapens och familjernas välmående
- vilja och förmåga att arbeta i den sociala gemenskapen och att förbinda sig till teamarbete
- en vilja att utveckla den egna yrkesskickligheten och verksamheten i enheten

Prövotid är fyra månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna är på veckan 32.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Daghemsföreståndar Hannele Katajisto
tfn. 0404825545
hannele.katajisto(at)vaasa.fi

Bildningssektorn/Ristinummen päiväkoti
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren