Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, förskola - Sibbo kommun

Vill du vara med och utveckla småbarnspedagogiken i en varmhjärtad och omtänksam kommun? Är du intresserad av språkbadsundervisning? Då är det dig vi söker.

Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo kommun söker en LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK för en ordinarie befattning. Arbetet inleds 1.8.2022 och arbetsplatsen är förskolegruppen i Alvägens skola.

Förskoleundervisningen ordnas i anknytning till Alvägens språkbadsskola och erbjuder förutom förskoleundervisning även kompletterande småbarnspedagogik. Förskolan bedriver ett intensivt samarbete med skolans nybörjarundervisning. På morgonen och eftermiddagen samarbetar förskolan med skolans morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Du är medlem av förskolegruppen i Alvägens daghem som är en liten och varmhjärtad enhet i anknytning till skolan. Du har en möjlighet att påverka och bidra med idéer till förskoleundervisningens lärmiljöer tillsammans med barnen och kollegerna. Du får utföra ditt arbete i smågrupper och får stöd av såväl förskoleundervisningens som skolans speciallärare. Tillsammans med barnen kan du dagligen kasta dig in i lekens värld och via den hjälpa barnen att lära sig nya saker och färdigheter.

Utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är smidigt, långsiktigt och övergripande, och vår verksamhetskultur inspirerar barnen till lek och rörelse. Närheten till naturen och tvåspråkigheten är våra styrkor. Vi satsar på personalens och ledningens kunnande och välmående samt på ett arbetssätt som beaktar barnets bästa.

Vi förutsätter att den valda läraren har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska. Undervisningen och den dagliga kommunikationen med barnen sker på svenska, men kommunikationen med föräldrarna sköts på finska. Vi önskar att du är motiverad och intresserad av att utveckla småbarnspedagogiken med hjälp av lekpedagogik.

Behörighetskraven bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (1998/986). Behörighet som förskollärare räknas som merit.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2602,95 euro/månad + tillägg för förskoleundervisning 40,49 euro/månad + eventuella övriga tillägg. Den som väljs ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Därtill ska den som väljs visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 18.7.2022 kl. 16 via dendanstående länk eller i adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/sprakbad-for-finsksprakiga-barn/
https://www.facebook.com/Sipoon-Varhaiskasvatus-Småbarnspedagogik-i-Sibbo-1674097542854481/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger tf. daghemsföreståndare Maria Blomberg von der Geest (inte anträffbar 29.6.-17.7.) 040 194 0138 eller maria.blombergvondergeest(at)sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Envägen 12, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb