Skip to main content

Vill du arbeta i en gemenskap där samarbete och utveckling prioriteras högt. Vill du vara med och erbjuda en bra och betydelsefull vardag för alla, både barn och vuxna. Då hoppas vi att du vill bli vår nya kollega!

På Storängen jobbar du tillsammans med en engagerad personal som vill utveckla verksamheten och pedagogiken kontinuerligt. Alla i huset samarbetar och stöder varandra i planering, utveckling och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i din grupp tillsammans med resten av ditt team. Din uppgift är även att fungera som teamledare i ditt team och som ledarens pedagogiska medarbetare.

På Storängen har vi 5 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper och det betyder att vi inom personalen har ett brett och mångsidigt kunnande, som vi försöker utnyttja på bästa möjliga sätt. Allas styrkor, intressen och specialkunnande får komma fram hos oss. Daghemmet och förskolan finns i samma byggnad som Storängens skola, vilket betyder att vi samarbetar med skolan och har tillgång till skolans utrymmen. Trots att vi har en stor byggnad, så har vi en lugn och trygg stämning i enheten och ser det här med att vara under samma tak bara som en fördel för oss alla, både barn och vuxna.

Storängens daghem och skola ligger mycket centralt i Esboviken. Vi är granne med Esbovikens idrottspark och har därmed mycket bra tillgång till olika idrotts- och motionsmöjligheter. Naturen med både skog och hav finns nära till hands och vi rör oss mycket omkring i den fina närmiljön. Biblioteket i Lippulaiva finns på gångavstånd precis som metron och bussar, som gör det lätt att komma till och ifrån oss. Det finns även tillgång till parkeringsplats ifall du rör dig med bil.

I vårt daghem är målsättningen att alla, såväl barn som vuxna, skall känna sig respekterade, betydelsefulla och välkomna hos oss varje dag. På Storängen har vi en positiv gemenskap där vi stöder och hjälper varandra. Vi samarbetar även med personalen på Ivisnäs daghem via gemensamma pedagogiska möten, utvecklings- och utvärderingsdagar samt en gång i månaden träffas vi utanför arbetstid och gör något trevligt tillsammans. Vi har ett fantastiskt kollegium med mycket kunnande och olika styrkor, som vi alla gynnas av. Välkommen med i vårt gäng!


Arbetsplats och adress: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Jobbet är tillsvidare.

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Den här arbetsplatsen är tillgänglig.


Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter ett utvecklingsinriktat arbetssätt samt färdigheter att på ett positivt sätt främja barnens uppväxt, utveckling, lärande och hälsa i samarbete med vårdnadshavarna.

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Anne Ahlefelt, Ledare inom småbarnspedagogik, 040-6344450, anne.ahlefelt@esbo.fi. Anträffbar 15.-16.7.2024 kl.9-15.

Lär dig mer om oss

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Plats
Rektorsgränden 4
02360 Espoo

 • Esbo stad - Rökfri arbetsplats
 • Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.