Lärare inom småbarnspedagogik / Sundom daghem - Vasa stad

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Första placeringsplats när arbetsförhållandet inleds för den befattning som kan sökas är Sundom daghem

Sundom daghem är ett daghem med tre avdelningar placerat vid Sundom lärcenter. Där finns 2 grupper för förskola och en grupp för yngre barn. Vid daghemmet finns fin natur med möjlighet till utepedagogik; stora skogar, Öjberget, museiområde mm. Till daghemmet hör och avdelningen Barnholken i Kronvik, (3-5åringar).

Lärare inom småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen samt för det pedagogiska genomförandet, utvecklandet och för utvärderingen. Planeringen utgår från barnets behov, styrkor och intresseområden.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Behörighet att undervisa i förskola räknas som merit.

Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i svenska

Vi förutsätter
- en motiverad och inspirerad pedagogisk inställning till arbetet
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet att verka i föränderliga vardagssituationer
- goda interaktions- och samarbetsfärdigheter som stöder barnens, arbetsgemenskapens och
familjernas välmående.

Vi värdesätter
- ett arbetsgrepp där du utgår från barnen och lyssnar på dem
- kännedom om småbarnspedagogik och erfarenhet av arbete inom
småbarnspedagogik.

Vi erbjuder
- ett intressant och även utmanande arbete
- ett mångsidigt arbete, där det finns möjlighet att utföra arbetet enligt den egna personen och att
påverka daghemmets verksamhet
- en verksamhetskultur som är flexibel och ständigt utvecklas.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2447,93 euro/mån.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 31.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Administrativ daghemsföreståndare Anna-Lena Enqvist
tel 0407305503

småbarnspedagogik / Sundom daghem
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.