Lärare inom småbarnspedagogik, vikariat, Mattbergets daghem och förskola - Esbo stad

Lärare inom småbarnspedagogik, vikariat, Mattbergets daghem och förskola - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Mattbergets daghem består av fyra grupper inom småbarnspedagogik och tre förskolegrupper. Vi befinner oss på Mattlidens skolområde med verksamhet i tre byggnader. Vi har bra förbindelser med både metro och buss.Nu söker vi en lärare inom småbarnspedagogik som är intresserad av barnets delaktighet och föräldrasamarbete. Vi jobbar projektinriktat och grupperna samarbetar bl. a i form av tvärgruppsverksamhet. I barngruppen arbetar du tillsammans med två barnskötare. Välkommen med och utveckla vår verksamhet och barnens delaktighet!Arbetet inleds i augusti 2019.Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga och flexibilitet. Aktivt deltagande i daghemmets vardag och genuint intresse för barnets utveckling. Sakligt och varmt bemötande av både barn och vuxna.

Läs mer

https://duunitori.fi/tyoelama/espoo-smabarnspedagogik/

  • Mattbergets daghem och förskola
  • Jobb
  • esp-3-1207-19
  • 2 610,47€ / mån
  • 27.6.2019 - 1.8.2019 15:45
  • SmåbarnspedagogikUndervisning och kulturEsboNyland

Ledare inom småbarnspedagogik Birgitta Åberg 046 877 1751 fornamn.efternamn(@)esbo.fi

Mattbergets daghem och förskola
Adress: Mattliden 5 A, 02230 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren