Skip to main content

Vi erbjuder lärare inom småbarnspedagogik olika vikariat runt om Helsingfors. Om du för tillfället inte vill binda dig till en fast anställning men söker pedagogiskt arbete i egen barngrupp och arbetskamrater - lämna in en ansökan och kom med!

Är du lärare inom småbarnspedagogik och letar efter tidsbundet jobb på daghem och förskolor?

Vi erbjuder lärare inom småbarnspedagogik olika vikariat på daghem och förskolor runt om Helsingfors. Om du för tillfället inte vill binda dig till en fast anställning men söker pedagogiskt arbete i egen barngrupp och arbetskamrater - lämna in en ansökan och kom med!

Mångsidig pedagogik i Helsingfors

I år satsar vi inom småbarnspedagogiken särskilt på positiv pedagogik och att stärka barnens välbefinnande, kompisfärdigheter samt läsning och läsförmåga.

Verksamhetens fokus ligger på barnens delaktighet och med hjälp av Räv-modellen bekantar barnen sig med målen för hållbar utveckling och i att bygga en hållbar framtid. Helsingfors rika och mångsidiga lärmiljö erbjuder många möjligheter till aktiviteter och lärande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Barnens styrkor behöver uppmärksammas. I gruppen ska barnet få vara sin unika själv. Tillsammans med barnen övar man på att känna igen, namnge, uttrycka och reglera känslor. Under dagen lär sig barnet om världen genom lek, rörelse och konst.

Du är den person vi söker om du vill tillämpa denna pedagogik. Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för uppbyggnaden av din barngrupps verksamhetskultur och lärmiljö. Du bemöter barn, föräldrar och kollegor med respekt. Din professionella kompetens syns i gruppdynamiken - planering, utveckling och bedömning av pedagogiken är en naturlig del av ditt arbete. Vi använder olika verktyg för dokumentation och bedömning. För att stödja ditt arbete får du hjälp av kollegor, daghemsföreståndare och ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik.

Vill du vara en del av en verksamhetskultur som utgår ifrån barnets bästa och ser det goda i både barn och vuxna? Lämna in en ansökan och kom med!

Hur går det till?

- Lämna in en ansökan och berätta dina önskemål - vi kontaktar dig och kartlägger ditt nuvarande läge

- Delta på intervju, berätta om din kompetens och hurudan pedagogik du vill implementera

- För en lämplig arbetssökande föreslår vi de jobbplatser som motsvarar bäst sökandes önskemål och behov

- Daghemsföreståndare kallar dig på en träff och gör rekryteringsbeslutet

Anställningstiden för vikariaten är enligt daghemmens behov. Genom en öppen dialog letar vi en arbetsanställning som motsvarar dina önskemål. Längden på anställningsförhållande är minst två månader. Vi intervjuar och väljer kandidater för uppgifterna redan under ansökningstiden, därmed kan situationen med lediga vikariat förändras.


Du kan bekanta dig med Helsingfors stads förskolor i olika områden här: https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/smabarnspedagogik-pa-daghem/sok-kommunala-daghem


I Helsingfors erbjuder vi dig mångsidiga personalförmåner:


Bidrag på kostnader för kollektivtrafiken: upp till 300 euro per år

Förmåner och bidrag på kostnader för stadscyklar, museer, teater, motion och fritidshobbyn

Möjlighet till kompletterande utbildningar

Bankliknande personalkassa

Helsingfors stads belöningssystem möjliggör belöning av en god arbetsprestation med en engångspremie

Stadens många personalklubbar

Stora Iglo i Kallviksfjärden: personalens egen ö för rekreation


Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

I brist på sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren enligt förordningen kan personer som är i slutskedet av sina studier och/eller som har tidigare erfarenheter av att jobba med barn beaktas då platsen besätts.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002), samt utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen (Lag om smittsamma sjukdomar § 55).

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/jobba-hos-oss

  • Sektorn för fostran och utbildning, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik
  • Jobb
  • KASKO-04-279-24
  • 4
  • enligt överenskommelse
  • 3139,29 euro/mån
  • 31.5.2024 16:00 - 30.8.2024 16:00
  • NylandHelsingforsKommun
Kontaktinformation

Emilia Doshoris / HR-planerare
emilia.doshoris2@hel.fi eller
+35840 723 3275
7.6.-7.7.2024
Teamet för rekrytering
rekry.kasko@hel.fi

Lär dig mer om oss

Kom med och skapa framtiden!

Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad är Finlands största och mångsidigaste anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, finskspråkig yrkesutbildning samt fri bildning. Vi betjänar 136 000 helsingforsare varje år vid över 700 verksamhetsställen med hjälp av 14 000 anställdas kunnande.

Vi vill producera och utveckla tjänster i dialog med barn och familjer i Helsingfors. Kom med för att skapa framtidens småbarnspedagogik och förskoleundervisning!

Bekanta dig med oss på hel.fi/fostranochutbildning och @HelsinkiOppii

Plats
Verkstadsgatan 8
00580 Helsinki

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.