Lärare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken för tiden 3.1.2022-.31.7.2023.
Placeringsplats när arbetsförhållandet inleds för de befattningar som kan sökas är Rådhusgatans daghem.

Till vårt gäng söker vi entusiastiska, positivt tänkande, sporrande och engagerade yrkesmänniskor som ansvarar för en kvalitativ småbarnspedagogik i barngruppen.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), se även (§ 75 övergångsbestämmelser som gäller personalen).

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska språket.

Vi förutsätter:
- flexibilitet att verka under föränderliga förhållanden i vardagen
- ett starkt pedagogiskt arbetsgrepp
- goda interaktionsfärdigheter

Vi värdesätter:
- stark samarbetskompetens
- ett initiativtagande och utvecklande arbetsgrepp som utgår från barnet
- kännedom om småbarnspedagogiken

Vi erbjuder:
- ett arbete där du kan använda olika kompetenser som du har och utnyttja dina färdigheter till förmån för andra
- en positiv arbetsgemenskap
- mångsidiga utbildningsmöjligheter

Bekanta dig närmare med småbarnspedagogiken i Vasa och läs karriärberättelser: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/kom-och-jobba-inom-smabarnspedagogiken-i-vasa/

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 44.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Hanna Valkeinen, tfn. 040 192 3786

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb